Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een zuiveringseenheid is een afbakening van de zone, waarbinnen al het afvalwater naar éénzelfde rioolwaterzuivering wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden. De grenzen van de zuiveringseenheid hoeven zich niet te beperken tot de Gemeentegrenzen.

Herkomst definitie: GWSW


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Afvalwaterketen

Transportstelsel, RWZI


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Zuiveringseenheid ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

rwziID

relatie naar RWZI

GUIDAWK

metadataID

relatie naar metadata

GUIDAWK

Shape


GeometryAWK

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents