Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Inrichting in een waterloop die dient om het door het water meegevoerde zand te laten bezinken.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Door de stroomsnelheid in het water te verminderen (bijv. door de waterloop te verbreden) kan in het water aanwezig zand bezinken.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Zandvang

Unicode 36


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Watersysteem, Metadata

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van het objectFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Zandvang ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

soortZandvang

Een aanduiding voor het soort constructie dat als zandvang dient.

Typische soorten zandvang is een verbreding in de waterloop.

SmallInteger


Aquo

Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator