Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Tussen hoofd- en zijvaarwegen wordt geen onderscheid gemaakt.Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Watersysteem

HydroObject


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Vaarweg

Lijn

Oppervlaktewater

Hoofdvaarweg


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Lijn

Als oppervlaktewater.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Vaarweg ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

vaarwegKlasse

De indeling van vaarwegen naar bevaarbaarheid zoals vastgesteld door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT)

De bevaarbaarheidsklassen zijn genummerd met romeinse cijfers en een alfanumerieke waarde.

Bevaarbaarheidsklassen


Aquo expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks