Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Locatie waar de overdracht plaatsvindt van het water uit de riolering aan de beheerder van de afvalwaterzuiveringinrichting.

Herkomst definitie: GWSW


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Overnamepunt ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

afsluiterOvernamepunt

Indicatie of het overnamepunt van een afsluiter is voorzien.

StringAWK

heeftRiooloverstort

Indicatie of de randvoorziening een riooloverstort heeft.

String

m


AWK

afspraaknummerActueel

Nummer van de actuele afspraak gesloten met de gemeente

String

m


AWK

gemeente

Domein Bronhouder uit BGT

IntegerAWK

leidingID

relatie naar leiding

GUIDAWK

rioolgemaalID

relatie naar rioolgemaal

GUIDAWK

transportstelselID

relatie naar transportstelsel

GUIDAWK

metadataID

relatie naar metadata

GUIDAWK

Shape


GeometryAWK

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator