Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Put die toegang biedt tot de drainagebuis.

Herkomst definitie: Project


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Keringen

Drainagebuis


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Inmeten bij aanleg of revisie tekeningen nageleverd na een vergunning.

Alleen binnen de kernzone. En locatie put voor doorspuiten.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Drainageput ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

drainagebuisID

Relatie naar Drainagebuis

GUIDKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease