Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Stelsel van samenhangende meetstations, meet- en/of bemonsteringspunten.

Herkomst definitie: Aquo 


Toelichting

Meetnetten t.b.v bijvoorbeeld: monitoring van neerslag, grondwaterstand, zwemwaterkwaliteit of waterstanden.


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Watersysteem, Keringen

MeetLocatie 


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Meetnet

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Niet van toepassing.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Meetnet ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortMeetnet

Een aanduiding voor meetnet gebaseerd op de typen meetnetten die door de waterbeheerder worden onderscheiden.

Typische soorten meetnetten zijn: gewasbeschermingsmiddelen meetnet, meetnet zwemwaterkwaliteit, chloride meetnet, verdroging, calamiteiten (hoogwater/waterschaarste)

TypeMeetnetWatersysteem