Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een voorziening aangebracht dwars op een helling om bodemerosie en modderoverlast te voorkomen.

Herkomst definitie: Project

Toelichting

In een reliƫfrijk landschap gaat, als het hevig regent, het regenwater over het bodemoppervlak afstromen. Daar waar de bodem onvoldoende is beschermd, worden door het afstromende water bodemdeeltjes meegevoerd. Door de glooiingen in het terrein concentreert het afstromende water zich in stroombanen. Hierdoor ontstaat op veel laag gelegen plekken in de bebouwde omgeving en op wegen kans op water- en modderoverlast. Om deze bodemerosie en modderoverlast tegen te gaan worden lijnvormige elementen (grasbanen dwars op de helling) aangelegd. Het is vooral belangrijk om aanslibbing in regenwaterbuffers en modderoverlast te verminderen.


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject


Relaties standaarden

Niet van toepassing


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Lijn

De feitelijke contouren


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak.

GeometryWatersysteem