Zandvang

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Inrichting in een waterloop die dient om het door het water meegevoerde zand te laten bezinken.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Door de stroomsnelheid in het water te verminderen (bijv. door de waterloop te verbreden) kan in het water aanwezig zand bezinken.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Zandvang        

Unicode 36Associaties

OnderhoudsplichtRelaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van het objectFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

soortZandvang

Definitie:

Een aanduiding voor het soort constructie dat als zandvang dient.


Toelichting:

Typische soorten zandvang is een verbreding in de waterloop.

SmallInteger


Aquo

Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem