WaterkeringStelselAgg

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen.

Herkomst definitie: Project. Waterkeringstelsel Aquo


Toelichting

Voorbeeld van een stelsel zijn de dijktrajecten voor de primaire keringen.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

Waterkering


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkeringstelsel

Nadere aanduiding van het type waterkeringstelsel.

Toelichting:

Dijkring, Dijktraject

TypeWaterkeringstelsel


Project

Keringen

categorieWaterkeringstelsel

Nadere aanduiding van de categorie van het waterkeringstelsel.

Toelichting:

Primair, Regionaal, Overig

CategorieWaterkeringstelselKeringen

dijkringNummer

Geeft het dijkring nummer van het stelsel aan.

StringKeringen

normGroep

De norm groep waartoe de norm behoort van het waterkeringstelsel.

NormGroep


Project

Keringen

normKader


NormKaderKeringen

normWaarde

Veiligheidsnorm waarde waaraan een waterkering moet voldoen gelet op voor het waterkerend vermogen bepalende factoren

Toelichting:

Gerepresenteerd als een geheelgetal (1:x)

String

1:x

Project

Keringen