ToplaagAsfaltbekleding

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Hier betreft het de toplaag van een asfaltbekleding.De afbakening  in dwarsrichting van een aantal bekledingsconstructies


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

Slijtlaag, BasismateriaalAsfalBekl, FilterlaagAsfaltbekleding, Bekledingsconstructie


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

dichtheidAsfaltmengsel

Dichtheid asfaltmengsel

Double

kg/m³

WTI

Keringen

dikteAsfalt

Dikte asfalttoplaag in geval van WAB, OSA of gepenetreerde breuksteen

Double

m

WTI

Keringen

gewenstPercentageMortel

Gewenst mortelpercentage bij aanleg open steen asfalt bekleding.

Percentage

%

WTI

Keringen

jaarVanAanleg

Het jaar van aanleg.

Leeftijd van de bekleding op de peildatum.

Herkomst WTI parameter vertaald in Jaar van Aanleg.

SmallInteger


WTI

Keringen

mateAangetastOppervlak

Ernst aangestast oppervlak. Selectie is beperkt tot enkele voorgedefinieerde waarden

MateAangetastOppervlak


WTI

Keringen

omvangAangetastOppervlak

Omvang aangestast oppervlak per 100m² bekleding. Eventueel selectie van voorgedefinieerde klassen

Double

WTI

Keringen

percentageBitumen

Massapercentage bitumen in procenten.

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageHolleruimte

Percentage holle ruimte in geval van WAB

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageSteenslagGrind

Massapercentage steenslag/grind (> 2mm)

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageVulstof

Massapercentage vulstof (< 63 mm)

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageZand

Massapercentage zand (< 2mm en > 63 mm) bij WAB

Percentage

%

WTI

Keringen

schadelijkeBegroeiing

Wel/geen schadelijke begroeiing. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden

WelGeen


WTI

Keringen

steenDiameter

Steendiameter van de gepenetreerde breuksteen

Double

m

WTI

Keringen

typeAsfaltbekleding

Type asfaltbekleding. Selectie is beperkt tot enkele voorgedefinieerde waarden

TypeAsfaltbekleding


WTI

Keringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekledingToplaag


Aquo

Keringen

typeToplaag

De codering van het type toplaag is te vinden op het werkblad 'Info', bijvoorbeeld 26.0 voor basalt of 28.51 voor met gietasfalt ingegoten graniet. Vul de code in als getal. Zie ook hoofdstuk 1 in TR-Steenzettingen.

TypeToplaag


WTI

Keringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

zandWaterUittreding

Wel/geen zand en/of wateruittreding. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden.

WelGeen


WTI

Keringen

bekledingConstructieID

Relatie naar BekledingConstructie

IntegerKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Gekopieerd uit: TR25a Technisch Rapport Steenzettingen.- Toetsing.

Van: TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen


Het bekledingssysteem van elke steenzetting bevat een toplaag en een ondergrond (klei, zand of granulaire aanvulling). Daartussen zijn in veel gevallen andere lagen aanwezig, in allerlei combinaties: veelal één of meer granulaire lagen, in nieuwere constructies vaak een geokunststof, in oude constructies vaak één of meer vlijlagen. Deze lagen hebben een beoogde functie in de uitvoering, als filter of als aanvulling. In de toetsingspraktijk komen de volgende bekledingssystemen voor:

Toplaag - ondergrond

Toplaag - geokunststof- ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - geokunststof -ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - vlijlaag/-lagen - ondergrond