Metadata

Algemeen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Gegevens die een omschrijving geven van 1 of meer features in een feature dataset. Doet een uitspraak over het moment van inwinning de instantie die de inwinning heeft gedaan en de kwaliteit van de inwinning.

Toelichting

Het gaat hier om metadata die een uitspraak doet over de geometrische informatie van de betreffende features.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Relaties Metadata


Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAlgemeen

datumInwinning

Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden

DateAlgemeen

inwinnendeInstantie

Organisatie die de bronhouder is of namens de bronhouder de inwinning doet.

InwinnendeInstantieAlgemeen

metendeInstantie

Omschrijving van de instantie / het bureau dat de inmeting heeft gedaan

StringAlgemeen

inwinningsMethode

De wijze waarop is ingewonnen.

InwinningsMethodeAlgemeen

dimensie

2D / 3D

DimensieAlgemeen

nauwkeurigheidXY

Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in het x,y vlak

SmallIntegerAlgemeen

nauwkeurigheidZ

Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in de z richting

SmallIntegerAlgemeen

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringAlgemeen

datumMeting


DateAlgemeen