KenmerkendeProfiellijn

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Voorbeeld van gebruik: buitenkruinlijnen, teenlijnen etc.


Kenmerkende profiellijnen geprojecteerd over kering


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Geen


Relaties standaarden

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeProfielKenmerk

Nadere aanduiding van het type profielkenmerk (kenmerkende profiellijn).

TypeProfielKenmerkKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Kenmerkende profiellijnen worden (binnen Waterschap Noorderzijlvest) alleen vastgelegd bij een waterkering van het type dijk. In afbeelding hierboven is een dwarsprofiel van een dijk opgenomen met de daarbij behorende profielkenmerken van het type reliëf. Van elk profielkenmerk kan een kenmerkende profiellijn worden gemaakt door de punten van meerdere dwarsprofielen met elkaar te verbinden.Naast de kenmerkende profiellijnen (kniklijnen) worden ook profiellijnen vastgelegd die in het veld niet als kniklijn zichtbaar zijn. Dergelijke profiellijnen dienen als referentielijnen en zijn van belang voor één of meerdere waterschapsprocessen. In de afbeelding hierboven is een dwarsprofiel van een dijk opgenomen met de daarbij behorende referentie profielkenmerken.