Bestorting

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Op bodem en/of taluds aangebracht los materiaal (stortsteen, grind of betonpuin) ter voorkoming van erosie of het opdrijven van de eigenlijke verdediging.

Herkomst definitie: Prisma Technisch woordenboek, ir. H. Damerau (gewijzigd)


Toelichting

Geen toelichting of afbeelding voorbeeld beschikbaar.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Geen


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen

Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

hoeveelheidBestorting

gemiddeld aantal stenen per strekkende meter waarmee de kreukelbermverdediging is bestort

Integer

steen/m


Keringen

jaarVanAanleg

Het Jaar waarin het object is aangelegd.

SmallInteger


Project

Keringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen