Afwerkingslaag

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Laag zonder verdedigende functie die dient als afwerking van de bekledingsconstructie (voorstel project).

Herkomst definitie: Project


Toelichting

Geen toelichting of afbeelding voorbeeld beschikbaar.

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

BekledingsConstructie

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage


Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

jaarVanAanleg

Het jaar van aanleg.

Leeftijd van de bekleding op de peildatum.

Herkomst WTI parameter vertaald in Jaar van Aanleg.

SmallInteger


WTI

Keringen

bekledingConstructieID

Relatie naar BekledingConstructie

IntegerKeringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaal

Materiaalsoort(en) van de afwerkingslaag.

StringKeringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen