Standaarden


AQUO Objecten Catalogus. AQUO 

Informatiehuis Water, 2018. Modeldocumentatie IMWA2017 (versie 0.91)

IMGEO/BGT. Objectenhandboek BGT|IMGeo

INSPIRE. inspire.ec.europa.eu

INSPIRE Thematic Working Group Hydrography, 2014. INSPIRE Data Specification on Hydrography – Technical Guidelines 

INSPIRE Thematic Working Group Utility and Government Services, 2013.  INSPIRE Data Specification on Utility and Government Services – Technical Guidelines

Lettertype symbolen kunstwerken. Kunstwerk.ttf

IDSW InformatieDesk standaarden Water, Lekkerkerk, H.J., 2009. Praktijkrichtlijn Geografie en geometrie (versie 0.2c)

Unie van Waterschappen, Symbologie uit Adventus, 1998. Hoofdrapport Gegevenswoordenboek 96

Stichting Rioned, GWSW Ontologie, Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. data.gwsw.nlObjectenhandboeken


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Beleid en Onderzoek / Geoinfo, 2015.  Object- en gegevenshandboek / Geografische gegevensstandaard Waterkeringen 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Afdeling I&A, Cluster informatiebeheer, Team Geoinfo, 2013. Object- en gegevenshandboek / Geografische gegevensstandaard Watersystemen

Boon, A., Faas, J., Verpaalen, R., 2013. Objectenhandboek Texel (Versie 0.9 concept)

Delfland, Rijnland, Schieland, 2015. Gegevenswoordenboek DRS

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Team Geo-informatie, 2015. Gegevensboek Kernsets Geo (versie 1.2)

Waterschap Noorderzijlvest, 2016. Objectencatalogus Noorderzijlvest (versie 1.0)

Waterschap Noorderzijlvest, 2016. Meetprotocol Noorderzijlvest (versie 1.0)

Waterschap Brabantse Delta, 2011. Handboek Beheerregisters

Waterschap Regge en Dinkel, 2014. GeoBasisRegistratie Vechtstromen