Inleiding

Klik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaanA

AandrijvingPomp

AardOnderhoudsplicht

Afsluitwijzen

B

Bedieningsplichtige

Bedieningsverplichting

Bevaarbaarheidsklassen

BgtStatus

Bronhouder

C

CategorieOppervlaktewater

CategorieWaterkering

CBSCode

D

Diepteklasse

Dijkopbouw

DrukKlasse

Dimensie

E

Eenheid

Eenheidpeil

F

FunctieGemaal

FunctieOppervlaktewater

FunctieRegelmiddel

FysiekVoorkomenBegroeidterrein

FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus

FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

G

GedragGraszode

GrasKwaliteit

GrondsoortZode

H

HoogMiddenLaag


I

InwinnendeInstantie

Instantie

InwinningsMethode

J

J_N_of_Onbekend

JaNee

JaNeeNvt

K

KleiKwaliteit

KRWstatus

KRWwatertype

L

LeggerStatus

LokatieGrasbekleding

M

MateAangetastOppervlak

MateriaalAfvalwaterketen

MateriaalBekledingAfwerkingslaag

MateriaalBekledingBasismateriaal

MateriaalBekledingGeotextiel

MateriaalBekledingToplaagAsfalt

MateriaalBekledingToplaagBeton

MateriaalBekledingToplaagGras

MateriaalBekledingToplaagLosgestortMateriaal

MateriaalBekledingToplaagSteenzetting

MateriaalBekledingToplaagVerpakteBekleding

MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag

MateriaalDrainageBuis

MateriaalKunstwerk

MateriaalOever

MateriaalTeenbestorting

MateriaalZinkstuk

MetingKwantiteitEenheid

N

Niveau

NormGroep

NormKader

NauwkeurigheidXYvalue

O

Onderhoudsplichtige

Onderlaag

Ontstaanswijze

OrdeScope

OrdeSystematiek

OverlaatOnderlaat

P

PeilgebiedStatus

Percentage

Persistentie

Planstatus

PositiefNegatief

Profielsoort

ProfielTekenCode

ProfielWeergave

Provincie


R

ReferentievlakkenDieptematen


S

SoortKwantiteitsmeting

SoortNatuurlijkeOever

Status

StatusPlus

T

TypeAfsluiter

TypeAfvoerAanvoergebied

TypeBediening

TypeBekledingconstructie

TypeBekledingLaag

TypeBodemlaag

TypeBrug

TypeConstructieOpbouw

TypeController

TypeDoelvariabele

TypeFilterlaag

TypeFunctioneelGebied

TypeFunctioneelGebiedPlus

TypeGeloosdWater

TypeHydraulischObject

TypeIBA

TypeInvloedslijn

TypeKabel

TypeKathodischeBescherming

TypeKernopbouw

TypeKruising

TypeKunstwerk

TypeKunstwerkPlus

TypeKwelscherm

TypeLeiding

TypeMeetnet

TypeMeetinstrument

TypeOndergrond

TypeOndersteunendWaterdeel

TypeOpstellingPomp

TypeOverbruggingsdeel

TypeOvergangsconstructie

TypeOverstort

TypePaalIMGeo

TypeParameter

TypePeilgebied

TypePeilmerk

TypePiggingInstallatie

TypePomp

TypePompschakeling

TypeProfiel

TypePut

TypePutPlus

TypeRandvoorwaarde

TypeRandvoorziening

TypeReferentielijn

TypeReferentiestelsel

TypeRegelbaarheid

TypeRegenwaterbuffer

TypeRioolgemaal

TypeRuwheid

TypeRWZI

TypeScheiding

TypeSluis

TypeStelsel

TypeStreefpeil

TypeStromingsbegeleiding

TypeSturing

TypeStuurvariabele

TypeStuw

TypeTaak

TypeTransportStelsel

TypeVegetatieObjectIMGeo

TypeVerbindingsstuk

TypeVerbeterinstallatie

TypeVerdediging

TypeVoedingskabel

TypeVispassage

TypeVuilvang

TypeWandconstructie

TypeWater

TypeWaterinrichtingPlus

TypeWaterkerendeConstructie

TypeWaterkering

TypeWaterkeringsectie

TypeWaterkeringstelsel

TypeWaterPlus

TypeWetverordening


UV

Vormen

VullingsWijze

VerbindingsType

W

WaarOnwaar

Waterbeheerder

WaterstaatkundigeZonering

WatertypeKwalitatief

WatertypeKwantitatief

WelGeen

WindstreekMuurvlak


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator