Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Typische soorten vuilvangen zijn krooshekken en vangbalken.Geometrie


Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Vangbalk

Unicode 82

Afbeelding feitelijke contouren

Krooshek

Unicode 83

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vuilvang


Associaties 

Model

Object

Algemeen

Legger Watersysteem, Metadata

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht

 

Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Vuilvang

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Krooshek

Vangbalk

IMGEO

Vuilvang

Punt of lijn

Waterinrichtingselement

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de vuilvangconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

Zie de  inwinningsregel IMGEO van WaterdeelFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Vuilvang ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

Vuilvang

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

soortVuilvang

Een aanduiding voor vuilvang gebaseerd op de constructie waarmee drijvend vuil gevangen wordt. 

Typische soorten vuilvang zijn: krooshek, drijfbalk, rooster. 

Type Vuilvang


Aquo

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

soortRegelbaarheid

Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. 

De soorten regelbaarheid zijn automatisch op afstand, automatisch ter plaatse, handmatig, niet regelbaar. 

TypeRegelbaarheid


Aquo

Watersysteem

BGTStatus


BgtStatusWatersysteem

soortWaterinrichtingselement


TypeWaterinrichting PlusWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


VuilvangLijn 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

vuilvangID

Relatie naar Vuilvang

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteemVuilvangVlak

 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

vuilvangID

Relatie naar Vuilvang

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem