Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Ondergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden voorzien van een open bakconstructie.

Herkomst definitie: Aquo


Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Klein-/midschalig

Klein-/midschalig

Grootschalig

Representatie

Symbool naar eigen inzicht.

Het hart van de tunnelconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak. 

Geen omschrijving beschikbaar.

Feitelijke contouren inclusief

uitgangen. Het gedeelte

ondergronds kan bij

benadering worden

aangegeven.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem, Keringen

Afsluitmiddel

Keringen

Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Tunneldeel

Nvt

Tunnelpart

Nvt

BGT

Tunneldeel

Vlak

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Geen omschrijving beschikbaar

Lijn

Geen omschrijving beschikbaar

Vlak

TunneldeelFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Tunnel ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

categorie

Categorie waar het kunstwerk toe behoort.

CategorieKeringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. 

Double

m NAP


Keringen

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

Aquo

Keringen

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. 

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

ontwerpBuitenWaterstand

Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is.

Double

m NAP


Keringen

breedteOpening

Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk.

Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening.

Double

m


Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen

TunnelLijn 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

tunnelID

Relatie naar Tunnel

GUIDKeringen

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen

TunnelVlak 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

tunnelID

Relatie naar Tunnel

GUIDKeringen

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen