Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Informatie op rekenpunt stromingsmodel voor uitwisseling met grondwatermodellering.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Imwa GeoObject, Metadata

WaterSysteem

GrondwaterInfoPunt


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.



Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem/Hydamo


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen






Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft GrondwaterKoppelPunt ook alle attributen van IMWA GeoObject


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID



Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUID



Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

Geometry



Watersysteem




Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator