Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop.

Herkomst definitie: Aquo


Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend

Geen zoomniveau bekend

Geen zoomniveau bekend

Representatie

Unicode 81

Geen omschrijving beschikbaar

Geen omschrijving beschikbaar

Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de voorde


Associaties 

Model

Object

Algemeen

IMWA_GeoObject, Metadata

 

Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Voorde

punt

Kunstwerk

Nvt

IMGEO

Voorde

Punt of lijn

Kunstwerkdeel

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Watersysteem

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de voorde, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van het object

Lijn

Geen omschrijving beschikbaar

Vlak

Geen omschrijving beschikbaar



Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen





Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Voorde ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Voorde

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOID



Watersysteem

richting

Rotatierichting

Single



Watersysteem

breedte

De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object

Double



Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUID



Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

Geometry



Watersysteem


VoordeLijn 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOID



Watersysteem

voordeID

Relatie naar Voorde

GUID



Watersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

Geometry



Watersysteem



VoordeVlak 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOID



Watersysteem

voordeID

Relatie naar Voorde

GUID



Watersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

Geometry



Watersysteem